10.2010 Yokohama palielina prognozējamos pārdošanu apjomus

Yokohama palielina prognozējamos pārdošanu apjomus   Yokohama Rubber Co., Ltd. paziņoja par prognozējamo konsolidēto pārdošanu apjomu un ienākumu palielināšanu finanšu norēķinu gada 1. pusē.

Iepriekšējā prognoze finanšu gada 1. pusei (2010. gada 1. aprīlis – 30. septembris) tika publiskota 30. jūlijā, kad kompānija iesniedza savus finanšu rezultātus par iepriekšējo finanšu gadu. Prognoze tika uzlabota sakarā ar izdevumu samazināšanas procesa paātrināšanos, kā arī ņemot vērā cerības par turpmāko pārdošanu palielināšanos.

Saskaņā ar jauno prognozi Yokohama vispārējo zaudējumu apmērs (34 miljoni eiro iepriekšējā finanšu gada 1. pusē) praktiski samazinājās līdz nullei. Tāpat vadība prognozē, ka operāciju peļņa sastādīs 55 miljonus eiro, tad kā iepriekšējā gadā tika fiksēti operāciju zaudējumi 40 miljonu apmērā. Tiek plānots, ka pārdošanu apjomi pieaugs par 18.3% salīdzinājumā ar analoģisku pagājušā finanšu gada periodu un sastādīs 2.1 miljardu eiro. Salīdzinājumā ar 30. jūnijā publiskoto prognozi paredzamā peļņa palielinājās par 12 miljoniem eiro. Prognozējamā operāciju peļņa pieauga par 57.5%, bet pārdošanu apjomi par 0.4%. Savus visa finanšu gada finanšu rādītājus kompānija iesniegs līdz 2010. gada 1. novembrim.

 

 

Yokohama prognozējamie pārdošanu apjomi un peļņa finanšu norēķinu gada 1. pusē (1. aprīlis – 30. septembris) miljonos jēnu

 

 

Atjaunotā prognoze

2010. gada 30. jūlija prognoze

Prognozes uzlabojums (%)

Rezultāts iepriekšējā finanšu gada 1. pusē

Pārdošanu apjomi

¥239,000

¥238,000

0.4%

¥202,065

Operāciju peļņa

¥6,300

¥4,000

57.5%

¥(2,354)

Kopējā peļņa (zaudējumi)

¥0

¥(1,400)

¥(3,930)


http://www.pkp.lv